Saturday, 13 February 2010

Onitsura

foghar - mi a' sealltainn
air a' ghealaich gun leanaban
agam air mo ghlùin

No comments:

Post a Comment