Wednesday, 3 February 2010

Meisetsu

a’ ghaoth ri sèideadh gu liath,
a’ ghrian ri socrachadh
tro rasan a’ gheamhraidh

No comments:

Post a Comment