Sunday, 28 February 2010

Seido

bruthainn a' Chèitein,
's iad a tha bàn,
aodannan nam maighdeann

No comments:

Post a Comment