Saturday, 6 February 2010

clisgeadh! am fiadh-ruadh
a-muigh air an t-snàmh
‘s am foghar a’ nochdadh

No comments:

Post a Comment