Tuesday, 23 February 2010

Santoka

seo a' chlach, bog bàthte
leis an uisge
's i a' comharrachadh na slighe

No comments:

Post a Comment