Friday, 5 February 2010

Midorijo

an dèidh cadal-suain
gun driùchd, nach i tha faisg oirnn,
a' bheinn

No comments:

Post a Comment