Saturday, 9 July 2011

Issa

achadh as t-samhradh -
tàirneanach
no mo bhrù fhalamh?

No comments:

Post a Comment