Monday, 4 July 2011

Issa

an t-earrach a’ tighinn cho math
don taigh air a thughadh le luibhearnach –
an t-uisge san fhionnairidh

No comments:

Post a Comment