Thursday, 28 July 2011

Issa

am feur a’ luasgadh –
a’ fàgail soraidh
slàn leis an earrach

No comments:

Post a Comment