Tuesday, 5 July 2011

Issa

dh'fhaodadh iad a bhith
a' cabadaich mu làithean ceathaich -
eich anns an achadh

No comments:

Post a Comment