Saturday, 30 July 2011

Issa

cìrean a’ choilich
a’ sileadh sìos gu sèimh –
uisge ‘n earraich

No comments:

Post a Comment