Friday, 22 July 2011

Issa

m’ aodann falamh
air a bhrathadh
leis an dealanaich

No comments:

Post a Comment