Tuesday, 26 July 2011

Issa

an leanabh a tha ‘n sin, uair is uair
a’ feuchainn ri breith air
gealach-an-fhoghair

No comments:

Post a Comment