Sunday, 14 August 2011

Issa

ann am priobadh,
an ceathach air a chàradh –
dachaigh san aonach

No comments:

Post a Comment