Thursday, 18 August 2011

Issa

an t-earrach,
cnoc gun ainm, ceathach
na maidne ga chòmhdach

No comments:

Post a Comment