Friday, 5 August 2011

Issa

oiteag as t-earrach,
sìtheanan òir fo bhlàth
mun an t-sliabh


oiteag an earraich a’ sìneadh
a dh’ionnsaigh an dorchadais a-staigh,
taigh sa chladach


craobh ann an soitheach -
mi a’ sèideadh oiteag earraich
ort fhèin a-rithist an-diugh

No comments:

Post a Comment