Friday, 12 August 2011

Issa

uidh air n-uidh,
tuilleadh dhen smùid, dhen ghealaich –
clachan uaigneach

No comments:

Post a Comment