Monday, 15 August 2011

Issa

fiù ‘s an ceathach an earraich
bidh sneachda ga còmhdach –
mo dhachaigh

No comments:

Post a Comment