Monday, 8 August 2011

Issa

oiteag an earraich a’ sìneadh
a dh’ionnsaigh an dorchadais a-staigh,
taigh sa chladach

No comments:

Post a Comment