Wednesday, 3 August 2011

Issa

oiteag as t-earrach,
an giuthas air a’ bhearradh
ga cagarsaich

No comments:

Post a Comment