Tuesday, 9 August 2011

Issa

craobh ann an soitheach -
mi a’ sèideadh oiteag earraich
ort fhèin a-rithist an-diugh

No comments:

Post a Comment