Saturday, 13 August 2011

Issa

leannain a’ dealachadh –
a’ coimhead air ais air a taigh
gus nach eil ann ach ceathach

No comments:

Post a Comment