Tuesday, 9 August 2011

Issa

a reothaidh ghòraich,
cuin' a bhios tu air falbh?
teich!

No comments:

Post a Comment