Tuesday, 16 August 2011

Issa

fuighleach
là 'n earraich
anns an uisge dìreach

No comments:

Post a Comment