Monday, 15 August 2011

Issa

an loch na dheatach
mar amar-failcidh teth –
ceathach anns an fhionnairidh

No comments:

Post a Comment