Sunday, 12 December 2010

Basho

cnap-gaoithe sa gheamhradh –
gruaidhean air an at gu cràiteach,
aodann fireannaich

No comments:

Post a Comment