Wednesday, 22 December 2010

Basho

a’ fàgail soraidh,
le grèim agam air connlach
mar thaic dhomh

No comments:

Post a Comment