Thursday, 9 December 2010

Issa

luchd-siubhail air an slighe
‘s èirigh na grèine –
saoghal driùchd na maidine

No comments:

Post a Comment