Monday, 6 December 2010

chunnaic mi bhuam air Cnoc na Buaile Càrnaich
carraighean-cuimhne sa chamhanaich
(no 'n e bh' agam caoraich gun charachadh?)

No comments:

Post a Comment