Wednesday, 29 December 2010

Basho

a’ ghealach làn,
mi ri siubhal mun lòn –
tha càil an latha air tighinn

No comments:

Post a Comment