Wednesday, 8 December 2010

Buson

mìltean de reothadh -
air an loch,
's ann leam fhìn a tha ghealach

No comments:

Post a Comment