Saturday, 11 December 2010

Buson

abair gealach -
tha 'm meirleach
a' stad gus òran a ràdh

No comments:

Post a Comment