Wednesday, 29 December 2010

Nollaig is a' chlann air èirigh
's a' sireadh na dh'fhàg am bodach -
gormanaich

No comments:

Post a Comment