Tuesday, 28 December 2010

Issa

na bèisteagan air an taobh a-muigh
cuideachd ri borbhanaich –
taigh ‘n lùib nan craobh

No comments:

Post a Comment