Friday, 10 December 2010

Seòladh
(Liu Xiaobo)

Mus tèid sibh don taigh chaol,
Feuch an sgrìobh sibh dham ionnsaigh
Le ur luath,
Feuch am fàg sibh
Ur seòladh
Anns an t-saoghal ìseal.

No comments:

Post a Comment