Sunday, 5 December 2010

Buson

feur a' seargadh,
teachdaire-sionnaich
a' gabhail seachad gu luath

No comments:

Post a Comment