Thursday, 2 December 2010

Buson

aig dol-fodha-na-grèine,
losgadh air a' choileach-choille
làimh ri fuaran an t-slèibhe

No comments:

Post a Comment