Sunday, 13 February 2011

ann an srath, clachan falamh
ach fàrdach aig dithis bhodach -
smùid agus fraoch

No comments:

Post a Comment