Monday, 14 February 2011

Basho

goirid fhèin:
boillsgeadh bhlàth ‘m bàrr nan crann
agus a’ ghealach ann

No comments:

Post a Comment