Saturday, 19 February 2011

Issa

an snagan-daraich
fhathast a’ slacadaich
is a’ ghrian ri teàrnadh

No comments:

Post a Comment