Friday, 18 February 2011

nach truagh - na faighnich - mar a thachair:
an dàrna latha beò na chlachair
is am fear eile beò air èiginn sa mhachair

No comments:

Post a Comment