Thursday, 17 February 2011

Buson

feòrag ag itealaich
a' sluigeadh eun beag bìogach -
an t-achadh air seacadh

No comments:

Post a Comment