Wednesday, 9 February 2011

Basho

fèill-nam-marbh,
an-diugh cuideachd tha deatach
bhon ionad-losgaidh

No comments:

Post a Comment