Wednesday, 16 February 2011

anns an taigh-fhailcidh 's mi sealltainn
a-muigh air an uinneig anns a' mhadainn -
ealltainn

No comments:

Post a Comment