Sunday, 6 February 2011

Issa

mo thaigh ‘s mo thàmh –
am badeigin air cùlaibh
an t-sneachd’ air a chàrnadh

No comments:

Post a Comment