Sunday, 27 February 2011

Loch Beinn a’ Mheadhain

An lùib nan duilleagan-bàthte mun lochan, spàg-ri-tòin
Is air eilean beag air bhog leis fhèin mun chladach, bog-an-lòin

among the drownedwaterlilyleaves by the lochan, anarsefoldclawlittlegrebe and on a wee island bogsoftfloating on its own by the channelplainbeach, a softbogfloatpondsnipesandpiper

No comments:

Post a Comment