Tuesday, 1 February 2011

Gekkyo

bidh 'n ceileiriche
ri seinn san oidhche
's a ghuth maidin' aige

giolcann an ceolaire
san oiche
is a ghuth maidne aige

yn arranayeder goiall arrane
ayns an oie
lesh goo y voghree

No comments:

Post a Comment