Saturday, 26 February 2011

a’ coimhead mun cuairt air tòrradh,
na craobhan ‘s na cabair nan aon chnàimhneach
is tuinn is trabhach a’ bualadh ri tràigh

No comments:

Post a Comment