Sunday, 7 November 2010

Basho

air mo chlaoidheadh,
chaidh mi a lorg taigh-seinns’ air an tuath
is fhuair mi wisteria fo bhlàth

No comments:

Post a Comment