Saturday, 27 November 2010

Issa

fiù ‘s còinneach a’ mhullaich
fo bhlàth
‘s an dèidh sin a’ sgapadh

No comments:

Post a Comment